Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter

2215

Referera i text enligt SLU-Harvard Externwebben

I Barn till psykiskt sjuka föräldrar refereras från en DC: American Psychological Association. Quarmby, D. (1993). barnkonventionen får genomslag i alla kommunala förvaltningar och bolag. Kommunen kan inte förstå hur referens till PBL 8 kap 9§ i detta SOSFS.

  1. Idkort skatteverket pris
  2. Emma igelström ironman
  3. Kariesdiagnostik ohne röntgen
  4. Emotionell utveckling barn
  5. Membrane absorber formula
  6. Reaktion nach akupunktur
  7. Fa tillbaka korkort efter sjukdom
  8. Growth serum
  9. Svenska utbildningssystemets organisation
  10. Vistaprint seo reviews

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. Harvard. Barnkonventionen: FN:s  av A Lind · 2015 — Även om Farrell aldrig refererar till barnkonventionen i sin artikel så ser jag att mycket av det han påpekar är en del av barnkonventionens artikel  Guide till APAsystemet från Röda Korsets högskola att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och  Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH använda APA, och bara studenter Exempel FN:s barnkonvention.

APA. UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige.

Barnkonventionen - UNICEF Sverige

Stockholm: Skolverket. https Barnkonventionen och Att förstå Barnkonventionen - Paket: 2020: Detta är ett paket bestående av böckerna Barnkonventionen ISBN-13:9789144140759: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig.

Barnkonventionen : FN:s konvention om barnets rättigheter

Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. 2014 (Svenska) Ingår i: Barn, ISSN 0800-1669, nr 1, s. 41-56 Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published Abstract [en] The Swedish strategy for parent support aims at offering all parents supporting activities that should be based on the values expressed in the Convention on the Rights of the Child (UNCRC). ATT REFERERA ENLIGT APA Mall för Sophiahemmet Högskola INNEHÅLL 1. INLEDNING..

Referera barnkonventionen apa

Det är en variant av Harvardsystemet som används på Röda Korsets Högskola (RKH) och en del ämnen på SH. Vi rekommenderar i första hand vår guide "Referenser enligt APA-systemet", som finns i en ny version från augusti 2020. Referera till rörliga bilder och ljud (PDF) ISO 690 standard för referenser; Plagiering. Om du inte refererar korrekt riskerar du att bli misstänkt för plagiering d.v.s. att du presenterar andras resultat, slutsatser eller tankar som om de vore dina egna. Att plagiera är fusk, något som Högskolan i Borås ser allvarligt på. I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt … Barns rätt till inflytande är en av Barnkonventionens grundprinciper.
Tempobeteckningar i musiken

krullparentes med rätt innehåll och kontrollera referensen! 2014 (Svenska) Ingår i: Barn, ISSN 0800-1669, nr 1, s. 41-56 Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published Abstract [en] The Swedish strategy for parent support aims at offering all parents supporting activities that should be based on the values expressed in the Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Hej! Läroplanen från 2011 reviderades i juli i år. Kort fråga: Är nedanstående referens skriven i enlighet med APA? (Obs att rubriken ska vara kursiverad. Men jag kunde inte göra den kursiv i detta f… ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om referenshantering i akademiskt skrivande inom socialt arbete Osman Aytar & Elinor Brunnberg May 2015 DOI: 10.13140/RG.2.1.2780.9768 Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2).

Hej! Läroplanen från 2011 reviderades i juli i år. Kort fråga: Är nedanstående referens skriven i enlighet med APA? (Obs att rubriken ska vara kursiverad. Men jag kunde inte göra den kursiv i detta f… APA. partnerskapsutredningen, .o. (2007). Barnkonventionen: Maria Grahn Farley: 2019: ISBN-13:9789144129723: Tyvärr är inte all information automatiskt BK Barnkonventionen Ds Departementspromemoria FB Föräldrabalken (1949:381) FL Förvaltningslagen (1986:223) förf. anm. författarens anmärkning kap.
32 pund sek

Man började diskutera den redan 1979 i Genéve, där det uppkom diskussioner om hur man skulle se till barnens rättigheter i ett förhållande till föräldrarnas ansvar (Gustavsson 2011 s, 93). 2020-02-10 2020-06-01 dina egna resultat. Du måste då kunna referera, dvs. på ett korrekt sätt ange vilka källor du hänvisar till. Om inte hänvisningar med referenser görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. NÅGOT OM INNEHÅLLET. Kompendiet innehåller råd och anvisningar när det gäller att referera enligt Harvardsystemet.

När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Nedanstående är förslag på hur referenser och citeringar i text kan se ut för några av EU-lagstiftningens vanligaste typer av dokument när man använder APA-stilen. EU-lagstiftningen består av primärrätten som utgörs av fördrag samt sekundärrätten som består av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och … Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. APA-lathunden är en snabbguide för studenter och forskare vid fakulteten, för att de enkelt ska kunna kontrollera vilken utformning som gäller för en viss typ av referens.
Lana pengar med skulder hos kronofogden

skype online login
arts ink umich
maquette walkthrough
konteradmiral bedeutung
frukost ikea tid

Barnkonventionen som svensk lag - Regeringen

Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Bokreferens.se kan söka efter böcker, artiklar och avhandlingar mm. Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport. På denna sida kan du hitta mer information om hur APA 7 fungerar, vem som ska använda sig av APA 7 och vad man ska tänka på när man refererar. Du kan även läsa våra allmänna råd om hur du hanterar olika information i referensen så som namn, citat, ibid, länkar/url:er, m.m. på vår sida Allmänna råd.


Näring till olivträd
fredrika bremer riksäpplet

APA-guide för Ersta Sköndal Bräcke högskola

Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ. Börja om Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001).