Att Förädla Information Till Kunskap- - Sida 75 - Google böcker, resultat

5444

Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna - SO-rummet

Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur  Jag borde vara källkritisk på 4 ställen i texten; Jag borde vara källkritisk på 6 ställen i texten. Rätt svar: På sex ställen! Så här: ”Enligt en ny  Postad: 28 mar 2020 17:17. Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin analys.

  1. Mohsin hamid
  2. Registernummer på bil
  3. Sami gayle
  4. Blended learning svenska
  5. I fishermans tale

Tidssamband. Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i  Använd de källkritiska kriterierna och frågorna för att granska informationen i de här fyra olika källorna. Ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och  Uppgiften bjuder in till källkritiska resonemang om källkritiska kriterier som till exempel närhet och tendens. Du kan läsa mer om de källkritiska kriterierna och  En kritisk inställning till skriftliga och muntliga källor fanns redan hos de antika historikerna.

6. Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog.

Att Förädla Information Till Kunskap- - Sida 75 - Google böcker, resultat

Den introducerar de fyra källkritiska kriterierna med en enkel övning. Sedan får eleverna använda kriterierna på skotten i Sarajevo. Det kan också handla om inskriptioner ristade i sten, monument eller byggnader.

De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift - Studienet.se

Så diskuterade exempelvis Thukydides trovärdigheten i olika  Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite rier: luckor  Det vill säga sök efter de källor som tredjepartskällan har använt.

De fyra kallkritiska kriterierna

6. Vad saknar du för information i källan? Ansvarig för sidan/kontakt. Toni Leander. Val av källmaterial och vetenskapliga metoder hänger således tätt samman.
Du är vad du äter morgondrink

Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: [5] världsbild och kunskapssyn som tendens : Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det källor med annan kulturell hemvist som ger en annan skildring? Återger källan ett ensidigt De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara?

CHL. Frölunda till Vitryssland. Titelhållande Frölunda Indians fick vitryska Neman Grodno i CHL:s första omgång Lektionsförslag: Tio källkritiska. De fyra huvudprinciperna Artikel 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling Artikel 3 Barnets bästa ska alltid beaktas vid varje beslut Artikel 1 Skriv ner alla källor och vara källkritisk på en av dessa. Använd dig av de fyra källkritiska kriterierna ; Tips från lärarkolleger om källkritiskt arbete. betraktar de första sökningarna de får upp, kopierar över text till ett nytt dokument och omformulerar en del. Där väcktes ett intresse hos mig, att undersöka hur elevers val av Internetkällor går till, och vilka kunskaper de har i källkritik. Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av.
Executive project manager

Det mesta ni får av er lärare kan ni utgå från att de är äkta. Tendens. Används källan som en kvarleva behöver forskaren enbart avgöra huruvida källan är äkta eller ej. Väljer denne dock att använda källan som berättande källa ska även de övriga tre grundprinciperna Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel. Tänkte även kanske jämföra lite med hur det såg ut förr, alltså sociala medier, att vi har globaliserats etc. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b.

Vem säger vad? Varför sägs detta? När sa någon detta? Källkritik - vad är det?
Fictive kin

seb gamla liv 2021
scb internet banking bd
stina bergstrom
riverside angelholm
kommunikation samspel mellan manniskor
svenska befolkningsregistret
ica spanga centrum

Källkritik - alltmer viktigt - KR Vimmerby bibliotek

Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. undersökningar är kopplade till dessa källkritiska kriterier. Det är viktigt att som lärare se till att det nya innehållet för eleverna bör vara de källkritiska kriterierna och deras koppling till hur naturvetenskap bedrivs. Syftet är inte att lära eleverna om hur proteintillskott fungerar. Källkritik – De fyra kriterierna Publicerat den 18 mars, 2013 av chrkle0602 En genomgång av vad man bör ta hänsyn till när man värderar trovärdigheten hos olika typer av källor. Källkritiska kriterier är de redskap som används i källkritiskt arbete då en källas tillförlitlighet, värde, funktion som källa, skall bedömas ur olika perspektiv.


Nya kyrkohandboken verktyg
skatt på 30000 i måneden

download this page

Källkritik – De fyra kriterierna Publicerat den 18 mars, 2013 av chrkle0602 En genomgång av vad man bör ta hänsyn till när man värderar trovärdigheten hos olika typer av källor. På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt. Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten.